Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti regionu

Číst dál...Cílem projektu je systematická pracovní integrace mladých osob do 25 let věku s evidencí delší než 5 měsíců na ÚP ve vybraných regionech Olomouckého kraje (okres Šumperk a Jeseník).

Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti cílové skupiny zavedením komplexního přístupu podpory, čímž napomáhá zamezit odlivu těchto lidí z regionu a napomáhá adaptaci na trh práce v místě bydliště. 

Číst dál...

BEC 2 jako nástroj lokálního rozvoje

 

Číst dál...Projekt je zaměřen na zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva pro nezaměstnané osoby (BEC2) jako nástroje APZ a lokálního rozvoje. BEC2 vychází ze zkušeností s aplikací původního modelu BEC1 a zahraniční praxe. Model podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev je zaměřen na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru.

Číst dál...

Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj

Číst dál...Projekt je zaměřen na podporu celkem 20 osob formou pracovní diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a následné podpory 10 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého centra na základě metodiky vycházející z Business and Employment Co-operative iniciatives (BEC, v překladu podnikatelsko - zaměstnanecké družstvo). Jedná se v ČR o inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru v Moravskoslezském kraji se zaměřením na okres Nový Jičín. Zajištěním podpory a systémem kooperace je metoda BEC vhodná forma pro sociálně podnikatelský subjekt. Metoda vede skupinu nových osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu a motivuje je ke společnému prospěchu. To následně vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji potenciálu jejich vlastních firem.

 

Číst dál...

E3-CUBE – E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment

Číst dál...(v české verzi E -learning pro běžné použití k přínosu pro životní prostředí)

Cílem tohoto projektu je vytvořit web založený na e-learningové platformě pro usnadnění a účinnou výměnu postupů, metodik, školících materiálů a informací v tématice udržitelného rozvoje (např. udržitelné využívání zdrojů, nakládání s odpady, územního plánování, snížení spotřeby energie, využívání alternativních zdrojů energie a dalších). Projekt je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery působící v oblasti vzdělávání dospělých. Snahou všech zapojených partnerů je šíření výše uvedených informací tak, aby byly snadno přístupné pro konečné uživatele.

Číst dál...

Projekt Podnikatelsko–zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Číst dál...Projekt, zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Podpora a systém spolupráce, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucímu ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji sebezaměstnávání.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili