ml boleslav ok


Od září 2012 realizujeme se statutárním městem Mladá Boleslav aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Důraz klademe na vyhodnocení plnění a efektivity platného plánu a k rozšíření metody na nové cílové skupiny. Současně podporujeme spolupráci v rámci spádového území města pro zefektivnění poskytování sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 – 2018

Číst dál...Na konci roku 2011 jsme společně se statutárním městem Mladá Boleslav připravili projekt zajišťující aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb v tomto městě. Vzhledem k získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost jsme v září 2012 zahájili realizaci tohoto projektu.

Jeho aktivity se zaměřují na inovaci procesu komunitního plánování sociálních služeb, aktivizaci pracovních skupin a společnou práci, jejichž výstupem bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 - 2018.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili