Projekt Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava slavnostně zakončen

setkani chotilskoDne 28. 11. 2012 proběhla v Muzeu střední Vltavy v Chotilsku závěrečná konference k projektu komunitního plánování. Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Šetřené území bylo rozšířeno částečně o oblast Novoknínska a zejména Středního Povltaví, kde dosud plánování sociálních služeb neprobíhalo. Velkou přidanou hodnotou společného procesu plánování je vytváření regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany.

 Po roce a půl společné činnosti mohu konstatovat, že toto se v našem území povedlo. O pracovní skupiny byl zájem, společně se nám podařilo stanovit největší problémy v území, a to zejména nedostatečnou informovanost o systému sociálních služeb jako takových. Na toto zjištění jsme reagovali tvorbou speciální pracovní skupiny pro zajištění kvalitní informovanosti. Jejím výstupem je přehledný katalog sociálních a návazných služeb, dále webové stránky, členěné dle jednotlivých obtížných životních situací. V následujícím roce také plánujeme kampaň v místních periodikách zaměřenou na konkrétní příběhy lidí, které se dají řešit nějakou formou sociální služby (narození dítěte se zdravotním postižením, stáří a bezmocnost atd.).

Ráda bych poděkovala všem spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, kteří se celého projektu aktivně účastnili. Poděkování patří také partnerovi projektu Centru pro komunitní práci střední Čechy, který zajišťoval metodické vedení celého procesu.

Za realizační tým projektu Markéta Dvořáková, DiS – manažerka projektu

Reportáž ze závěrečné konference k projektu ze dne 28. 11. 2012 je ke zhlédnutí pod tímto odkazem:
http://www.regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=723&Itemid=43

 setkani chotilsko

Výstupy projektu:

Komunitní plán sociálních služeb

Katalog sociálních služeb

Analýza bydlení

Analýza potřeb osamělých seniorů v regionu

Analýza zkušeností poskytovatelů sociálních služeb

Mládež očima učitelů

Ohrožená mládež - analýza

SDA regionu

CpKP střední Čechy podpořili