Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec

phoca thumb m kpss dacice Od 1. 1. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571), jehož partnerem je město Jindřichův Hradec.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle projektu na území ORP Jindřichův Hradec:

- udržet a rozvíjet místní partnerství,

- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,

- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

- podpořit informovanost cílových skupin o sociálních službách

 logo OPZ barevne

 Hlavní aktivity projektu:

-          zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodik procesu plánování)

-          zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP J. Hradec, analýzy)

-          vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb), plán monitoringu a vyhodnocení plnění plánu

-          informování a zapojování účastníků procesu plánování (informační kampaň pro cílové skupiny a širokou veřejnost)

-          posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (spolupráce obcí, spolupráce obcí s JČ krajem, spolupráce napříč krajem)

 

 Výstupy projektu:

 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

 Střednědobý plán rozvoje soc. služeb

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Emrová

tel.: 384 351 312

mob.: 725 964  577

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zápis z jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

Veřejné projednání v rámci KPSS Jindřichův Hradec

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili